Newsflash
 การศึกษาคือการพัฒนาคนทั้งครบ... ทั้งร่างกายและจิตใจ... ให้สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งหมายความว่า เราจะต้องเอาใจใส่ในทุกมิติของนักเรียน ให้เขาได้เติบโต มีความรู้ มีคุณธรรม...ไม่คดโกง... สมกับที่ได้เกิดมาในโลก สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระ อ่านต่อ...

การพัฒนาทักษะการอ่าน พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 04 November 2009

การพัฒนาทักษะการอ่าน พื้นฐานของการพัฒนากระบวนการคิดกลับมาพบกันอีกครั้งกับ “วารสารสายธาร” ฉบับนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 แล้ว ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ สาระความรู้ทางวิชาการพร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมาถ่ายทอด กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงานของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรูปของคอลัมน์ประจำ และบทความพิเศษประจำฉบับโดยเน้นความรู้พื้นฐานที่เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

     ในฉบับนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน “การอ่านเป็นหนทางแห่งปัญญา” เพราะโลกคือการเรียนรู้ หนึ่งของการเรียนรู้คือ “การอ่าน” เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการสานต่อสิ่งรอบตัวมากมาย หลายคนมีความสุขกับการอ่าน หลายคนค้นพบตนเองจากการอ่าน ดังนั้น “การอ่านเป็นหนทางสู่ปัญญา เป็นดวงตาแห่งการเรียนรู้และเป็นประตูสู่ความสำเร็จ” การอ่านหนังสือทำให้เรารู้จักโลกกว้างขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล เราสามารถรู้และเข้าใจถึงกันหมด

     การอ่านทำให้เรารู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และจะเกิดขึ้นในอนาคต การอ่านทำให้เรารู้เรื่องราวต่าง ๆ นอกจากนี้ การอ่านยังมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ ตลอดจนจิตนาการของผู้
อ่านปัจจุบัน (นรินทร์ ลีกระโทก)  ประโยชน์ของการอ่าน คือ ได้ความรู้ ได้ความบันเทิง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ประโยชน์จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้อ่านด้วย
  
     ท้ายสุดกองบรรณาธิการอยากเห็นทุก ๆ คน เห็นคุณค่าของการอ่านให้มากขึ้น ให้รักหนังสือ เพราะหนังสือคือสิ่งสำคัญยิ่งต่อมนุษย์ทุกวันนี้ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งในการดำรงชีวิต คนที่ไม่รู้หนังสือ แม้จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็เป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ ไม่สามารถประสบผลสำเร็จในสังคมได้


อ่านวารสารสายธาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2552  คลิกที่นี่

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
จัดทำโดยคณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต ร.ร.ดาราจรัส อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.